Najlepsze źródło informacji w Polsce o branży TETRA !

Slider
Strona główna Aktualności Najnowsze Zasadność procesu interoperacyjności TETRA

Zasadność procesu interoperacyjności TETRA

(ROHILL, White Paper) Technologia TETRA w dużej mierze zawdzięcza swój sukces dzięki bogatej ofercie infrastruktury i terminali różnych dostawców, które mogą ze sobą współdziałać. Takie podejście  doprowadziło do powstania wysoce konkurencyjnego rynku przy rozwiązaniach skierowanych do wielu różnych jego segmentów.

TETRA to standard otwarty Europejskiego Instytutu Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Opracowaniem i późniejszą aktualizacją standardu TETRA zajęły się grupy robocze, w których uczestniczyło wielu producentów i użytkowników końcowych.

Wraz z opracowywaniem standardu szereg producentów rozpoczęło rozwijanie systemów i terminali dla technologii TETRA. Wkrótce stało się jasne, że tego rodzaju sprzęt posiada specyficzne funkcje, które uniemożliwiają prawidłowe działanie terminala producenta A przy infrastrukturze producenta B. W niektórych przypadkach producent świadomie decydował się na wyłączność danego dostawcy, lecz często zdarzało się też, że specyfikacje można było interpretować na różne sposoby, co pokazywało, że przede wszystkim punkty wyjścia były nieprawidłowe.

Aby uniknąć namnażania wariantów opartych na standardzie TETRA, użytkownicy końcowi i producenci zrzeszeni w Porozumieniu TETRA (TETRA Memorandum of Understanding – MoU), nazwanym później Stowarzyszeniem TETRA (TETRA Association) zadecydowali, że będą dążyli do opracowania specyfikacji i protokołów badań mających na celu wzajemne testowanie systemów i terminali. Na początku próby były przeprowadzane przez Tele Danmark, jednego z założycieli Stowarzyszenia TETRA. Później zadanie to przekazano włoskiemu Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell’Informazione (ISCOM) jako nowej jednostce certyfikującej. Procesem certyfikacji zarządza Forum Techniczne (Technical Forum – TF) Stowarzyszenia TETRA, przy czym cele i priorytety są ustalane wspólnie ze Stowarzyszeniem Operatorów i Użytkowników (Operators and User Association – OUA).

Specyfikacje badań interoperacyjności są przedstawiane w tak zwanych Profilach interoperacyjności TETRA (TETRA Interoperability Profile – TIP). Celem TIP jest ustalenie scenariuszy, kolejności sygnalizacji w interfejsie radiowym oraz ewentualne przystosowanie wszelkiego rodzaju dodatkowych elementów w sygnalizacji w interfejsie radiowym. Po zatwierdzeniu specyfikacji TIP przez Forum Techniczne, opracowany zostaje Program badania interoperacyjności (Interoperability Test Plan) opisujący szczegółowo sposób przeprowadzenia badań. Na koniec przygotowany zostaje arkusz Certyfikacja interoperacyjności TETRA – Tabela wymogów (TETRA Interoperability Certification – Requirements Table – TIC-RT), w którym producenci mogą wskazać, które opcje są obsługiwane dla danej funkcji. Z arkusza TIC-RT wynika wykaz badań, które należy przeprowadzić podczas sesji badania interoperacyjności.

Sepura STP8000 TETRA Radio

Przeprowadzeniem badań zajmują się wspólnie producent systemu, producent terminala i dwóch obserwatorów z ISCOM. Jako niezależny instytut ISCOM odpowiada za planowanie, przeprowadzenie i analizę tych badań oraz sporządza certyfikat z opisem wyników badania. Zazwyczaj sesja badań trwa jeden lub cztery dni, podczas których testowane są wszystkie funkcje jednego rodzaju terminala w danej infrastrukturze, podczas gdy inne terminale tej samej marki są kontrolowane wyrywkowo pod warunkiem, że bazują na tej samej platformie programowej. W ten sposób sesja badań IOP może łącznie potrwać maksymalnie osiem do dziesięciu tygodni. Po opublikowaniu certyfikatów IOP, można je pobrać ze strony Stowarzyszenia TETRA www.tetra-association.com.

Ograniczenia badań interoperacyjności TETRA

Badania interoperacyjności TETRA ograniczają się (do) funkcjonalnych testów terminali w systemach. Po szczegółowej analizie sygnalizacji można ustalić, czy sprzęt spełnia zasady standardu TETRA. Nie oznacza to, że certyfikat interoperacyjności TETRA stanowi gwarancję co do niezawodności i osiągów sprzętu. W zakresie osiągów przy wysokiej częstotliwości (RF) i aprobaty CE producent będzie musiał wykonać lub zlecić wykonanie dodatkowych badań.

Poza tym sesja badań IOP ma charakter badań losowych, w ramach których specyficzny sprzęt i wersja oprogramowania terminalu są testowane względem specyficznego sprzętu i wersji infrastruktury. Jako że szczególnie oprogramowanie jest stale aktualizowane o nowe funkcje i korygowane pod względem usterek, istnieje możliwość pojawienia się nowych kwestii. Dlatego też certyfikat IOP stanowi ograniczoną gwarancję, jeśli użyte zostaną inne wersje oprogramowania i sprzętu zarówno w przypadku terminali jak i systemów.

Dlatego też zaleca się nabywcom terminali systemów, aby sporządzali własne protokoły badań w celu dokonania odbioru terminali w ich systemach. Zazwyczaj dzieje się to podczas tak zwanych testów odbioru fabrycznego (Factory Acceptance Test – FAT), zwłaszcza w przypadku większych projektów, lecz potem także potrzeba ciągłych testów w celu upewnienia się, że nowo dodane terminale i/lub aktualizacje oprogramowania lub też terminale i systemy nie będą powodować problemów.

Nowości

Jeśli chodzi o Tryb łączności trunkingowej (TMO) i tryb łączności bezpośredniej (DMO), rozwój badań IOP został praktycznie zakończony. Już od kilku lat większość specyfikacji IOP i programów badań jest ustabilizowana. Najnowsze zmiany obejmują rozszerzenia w dziedzinie szyfrowania, na przykład szyfrowanie za pomocą klucza grupowego (Group Cipher Key – GCK), Łączność powietrze-ziemia, usługi przywoływania (paging) i lokalizacji.

Specyfikacje IOP dla interfejsu międzysystemowego TETRA (Inter System Interface – ISI) stanowią przedmiot debaty już od ponad dekady. Po tym, jak z trudem osiągnięto kompromis w roku 2005, tylko jedno udane badanie interoperacyjności zostało przeprowadzone pomiędzy dwoma dostawcami systemów. Jednakże, spośród 89 przypadków badań w zakresie zarządzania mobilnością ISI (ISI Mobility Management – IMM), połączeń indywidualnych ISI (ISI Individual Call – IIC) i usługi transmisji krótkich wiadomości (Short Data Service – ISD), nie więcej jak 35 zakończyło się powodzeniem, 6 nie powiodło się, a 35 nie było obsługiwanych przez jednego lub obu dostawców. Między innymi funkcja migracji dla roamingu międzynarodowego, w tym algorytm autentykacji, nie była obsługiwana przez co najmniej jednego dostawcę, co oznacza, że w rzeczywistości ISI nie działa tak jak w roamingu GSM. Poza tym funkcja połączeń grupowych, która ma fundamentalne znaczenie dla sektora bezpieczeństwa publicznego, nie jest jeszcze dostępna w ISI. W międzyczasie dokonał się jednak postęp i dostawcy będą mieli wkrótce kolejną okazję, aby przetestować interoperacyjność swoich systemów zgodnie ze specyfikacją ISI, włącznie z uproszczoną formą łączności grupowej, tak zwaną funkcją statycznych połączeń grupowych (Static Group Linking).

Jeśli chodzi o usługę przyspieszonej transmisji danych TETRA (TETRA Enhanced Data Service – TEDS), pomiędzy dostawcami widoczny jest podobny konflikt. Wiele opcji, które oferuje standard TEDS dla form modulacji i ewentualnej integracji TEDS w istniejącej architekturze systemowej TETRA, zostało włączonych jako opcje w specyfikacjach IOP. Na skutek tego, tylko niewielki podzbiór wszystkich możliwości będzie użyteczny, jeśli użyjemy konkretnego terminalu TEDS w infrastrukturze TEDS innego dostawcy i nieunikniona jest sytuacja, w której interoperacyjność będzie praktycznie wykluczona.

Jak korzystać z procesu interoperacyjności TETRA

Proces interoperacyjności standardu TETRA niewątpliwie przyczynił się do rozwoju tej technologii jako prawdziwie otwartego standardu uwzględniającego wielu dostawców. Ogólnie rzecz biorąc, użytkownicy mogą spodziewać się, że terminale różnych marek będą działały w sposób prawidłowy w systemie TETRA pochodzących od różnych firm. Zapraszając do składania ofert instytucja zamawiająca może więc wybierać spośród wielu sprzedawców zarówno w zakresie systemów jak i terminali, co wywiera pozytywny skutek, jeśli chodzi o cenę całościowego rozwiązania i prowadzi do mniejszej zależności od danego sprzedawcy.

Wyniki badań, które można sprawdzać w publicznie dostępnej części strony Stowarzyszenia TETRA, dają dobre wyobrażenie dostępnych funkcji w wielu różnych terminalach i systemach. Dlatego też podczas sporządzania wykazu wymogów warto oprzeć je na funkcjonalności dostępnej w różnych terminalach i systemach, tak aby pozostawić sobie szeroki wybór.

Długa lista specyfikacji IOP, lista opcji w ramach funkcji oraz szczegółowy opis wyników badań nie ułatwiają interpretacji certyfikatów IOP, a co dopiero porównywania ich z innymi zestawieniami terminali i systemów. Dlatego firma Rohill sporządziła gruntowną analizę wyników wszystkich dostawców systemów pod opublikowaniu wyników sesji badań w 2010.

Po wyszczególnieniu szeregu ważnych funkcji w ramach różnych specyfikacji IOP, okazuje się, że wyniki sesji badań IOP firmy Rohill przewyższają konkurencję, wziąwszy pod uwagę obsługiwaną funkcjonalność i jakość wdrożenia. Poniższy wykres przedstawia to bardzo jasno. Założenia tego wykresu ujęto w prezentacji PowerPoint, którą można pobrać ze strony www.rohill.com w zakładce downloads -> whitepapers.

wyniki-testow-iop-systemow-tetra-roznych-dostawcow.jpg

Źródło: www.rohill.com

[]
1 Step 1
Dziękujemy za odwiedziny. Zapisz się na nasz Newsletter aby nie przegapić nowości:
Bardzo się cieszymy, bo robimy to właśnie dla Ciebie. Możemy powiadamiać Cię o nowościach na blogu. Żadnego spamu ani lania wody. Tylko najciekawsze artykuły z danego tygodnia.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
- Sponsorowane -

AKTUALNOŚCI

Airbus modernizuje sieć miejskiego operatora sieci komunalnej w Monachium do TETRA IP

Airbus zmodernizował system łączności radiowej TETRA miejskiego operatora komunalnego do nowoczesnej technologii serwera Airbus TETRA Taira

Andrzej Piotrowski poza PGE Systemy. Czy to oznacza koniec sieci LTE450 dla energetyki?

Andrzej Piotrowski rozstał się z PGE Systemy. Czy to oznacza koniec projektu prywatnej szerokopasmowej sieci LTE450 dla energetyki w Polsce?

Enspirion uruchomił na Bałtyku stację bazową sieci TETRA

Enspirion, spółka-córka Energi powiększa zasięg działania sieci radiowej TETRA o domenę morską – dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo i niezawodność cyfrowej łączności na południowym Bałtyku.

LOTOS Petrobaltic: Platformy i statki w zasięgu systemu TETRA

LOTOS Petrobaltic i Enspirion wspólnie uruchomili w połowie maja stację bazową systemu łączności krytycznej TETRA na platformie wydobywczej Baltic Beta
Pytania? Zadzwoń