Najlepsze źródło informacji w Polsce o branży TETRA !

Slider
Strona główna Konferencje TETRA – dla wszystkich służb bezpieczeństwa publicznego

TETRA – dla wszystkich służb bezpieczeństwa publicznego

W przeszłości – a w nielicznych krajach europejskich również dzisiaj – służby bezpieczeństwa publicznego takie, jak: policja, straż pożarna i pogotowie ratunkowe dysponowały własnymi analogowymi systemami łączności radiowej. Jakość dźwięku i ochrona prywatności w przypadku systemów analogowych pozostawiała wiele do życzenia, a użytkownicy mieli utrudniony kontakt z przedstawicielami innych organizacji, zwłaszcza w przypadku większych sytuacji kryzysowych.

Dzisiejszy świat wymusza potrzebę bliższej współpracy pomiędzy różnymi służbami. Jeden, wspólny i ogólnokrajowy cyfrowy system łączności radiowej TETRA ułatwia komunikację i współpracę między wieloma organizacjami bezpieczeństwa publicznego. Zapewnia też znaczące korzyści w szeroko rozumianej dziedzinie bezpieczeństwa i może doprowadzić do redukcji kosztów operacyjnych.

Powstanie standardu

Standard TETRA został opracowany na początku lat 90-tych przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI). Celem jego rozwoju było zastąpienie różnych systemów łączności używanych przez różne służby i stworzenie zharmonizowanej, paneuropejskiej technologii, która w przyszłości umożliwiłaby międzypaństwową łączność transgraniczną.

Podobnie do szybko rozprzestrzeniających się sieci GSM, które pod koniec lat 90-tych zmieniły sposób komunikowania się zwykłych obywateli, cyfrowa technologia TETRA umożliwiła budowę ogólnokrajowych sieci łączności radiowej, które zostały wyposażone w specjalistyczne funkcje przeznaczone dla służb bezpieczeństwa publicznego. Prawdziwą rewolucją stała się możliwość uzyskania łączności na obszarze całego kraju wraz ze znakomitą jakością dźwięku i pewnym zabezpieczeniem w postaci cyfrowego szyfrowania. Współpraca różnych służb bezpieczeństwa publicznego weszła na zupełnie nowy poziom.

TETRA – dzisiaj w Europie

Obecnie większość państw europejskich może się cieszyć zaletami posiadania własnych ogólnokrajowych sieci łączności cyfrowej, dedykowanych dla służb bezpieczeństwa publicznego. Jednocześnie w części krajów sieci tego typu są w trakcie wdrażania.
Ogólnokrajowa sieć VIRVE w Finlandii była jedną z pierwszych sieci TETRA używanych do celów bezpieczeństwa publicznego. Wdrażanie VIRVE rozpoczęło się w 1998 r., a od czasu, gdy w 2003 r. jej zasięg objął cały kraj, sieć służy wielu organizacjom i ponad 30 000 użytkowników.
W Niemczech obecnie odbywa się wdrażanie ogólnokrajowej sieci BDBOS. Po jego zakończeniu, będzie to najprawdopodobniej największa sieć TETRA na świecie.

Co z Polską? Kilka dotychczasowych prób wprowadzenia systemu TETRA na większą skalę zakończyło się, niestety, niepowodzeniem. Uzyskanie konsensusu w kwestii modelu działania i finansowania oraz zdobycie funduszy niezbędnych w przypadku tak poważnej inwestycji okazało się nie lada wyzwaniem. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej nacisk na wprowadzenie jednolitego, ogólnokrajowego systemu cyfrowej łączności, według wymagań układu z Schengen*, jest coraz bardziej wyraźny i staje się dodatkowym bodźcem do realizacji inicjatywy budowy sieci TETRA w Polsce.
*Rekomendacja Schengen mówi, że „kraje Schengen powinny wdrożyć dla służb bezpieczeństwa publicznego cyfrowe sieci radiowe o charakterze ogólnokrajowym, działające w zakresie częstotliwości 380-400 MHz i wykorzystujące technologie TETRA lub TETRAPOL”.

Od sieci krajowej do europejskiej

Jednym z głównych celów standardu TETRA było umożliwienie stworzenia jednolitej paneuropejskiej sieci łączności dla wszystkich służb, a w rezultacie również międzypaństwowej łączności i współpracy. Waga tego zadania rośnie wraz ze znikaniem granic, gdy Europa staje się coraz bardziej narażona na rozprzestrzeniającą się przestępczość międzynarodową, a kryzysy polityczne w sąsiednich regionach stają się przyczyną kolejnych fal uchodźców.

Umożliwiając połączenie różnych sieci TETRA, standard TETRA w rezultacie ułatwia łączność ponad granicami. Połączenie przy pomocy standardowego interfejsu międzystemowego ISI (Inter-System-Interface) testowały już wspólnie Niemcy i Szwecja. Według artykułów prasowych szwedzkie i norweskie władze wyraziły zgodę na połączenie narodowych sieci RAKEL (Szwecja) i Nödnet (Norwegia) poprzez ISI w 2015 r. Prawdopodobnie to ISI stanie się jednym z następnych znaczących trendów TETRA w Europie.

Odpowiedni wybór sieci zaoszczędzi czas i koszty

Nabywcy sieci łączności mogą skupiać się tylko na poziomie kosztów inwestycyjnych  infrastruktury samej sieci. Jednak w ciągu piętnastu lat działania sieci, koszty operacyjne mogą stanowić nawet 80 proc. całkowitych kosztów posiadania danej sieci, tzw. koszty TCO (TCO —ang. Total Cost of Ownership). Każda organizacja planująca inwestycje w sieć łączności powinna zatem przeanalizować koszty TCO (koszty inwestycyjne + koszty wdrożenia + koszty operacyjne), generowane przez daną sieć, tak aby efektywnie porównać różne oferowane na rynku rozwiązania systemu TETRA.
Po podjęciu właściwej decyzji ważne jest, aby sieć jak najszybciej zaczęła funkcjonować. Migracja ze starych systemów na nowy powinna być jak najkrótsza. Stosowanie obu systemów w tym samym czasie uniemożliwia pełne wykorzystanie plusów nowego systemu.
Budowa sieci nie musi trwać latami. Na przykład, rządowa sieć na Węgrzech objęła zasięgiem cały kraj w jeden rok. Obecnie sieć obsługuje około 42 000 użytkowników. Szybkie zwiększenie zasięgu skraca okres migracji i ułatwia organizacjom możliwie natychmiastowy dostęp do korzyści oferowanych przez standard TETRA.

Źródło: bezpieczenstwopubliczne.pl Fot: virve.com

Więcej o sieci Virve czytaj na stronie: http://www.virve.com/

[]
1 Step 1
Dziękujemy za odwiedziny. Zapisz się na nasz Newsletter aby nie przegapić nowości:
Bardzo się cieszymy, bo robimy to właśnie dla Ciebie. Możemy powiadamiać Cię o nowościach na blogu. Żadnego spamu ani lania wody. Tylko najciekawsze artykuły z danego tygodnia.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
- Sponsorowane -

AKTUALNOŚCI

PT310 i PT350: nowe radiotelefony TETRA od Hytera

Hytera zaprezentowała dwa nowe radiotelefony cyfrowe pracujące w standardzie TETRA: PT310 i PT350

Hytera wyposaża holenderskie służby w nowy system łączności radiowej TETRA

Hytera poinformowała o pomyślnym zakończeniu projektu migracji narodowej sieci TETRA (C2000) w Holandii do nowej infrastruktury ACCESSNET-T-IP

5 powodów, dla których warto wybrać technologię TETRA

Hytera Mobilfunk cytuje 5 powodów dla których warto wybrać niezawodną łączność radiową w standardzie TETRA: Bezpieczna komunikacja radiowa, Wysoki poziom interoperacyjności, Maksymalna skalowalność, Efektywne wykorzystanie kanałów, Bezprzewodowe połączenie sieciowe.

Energa OZE wprowadza do użytku system TETRA

Nowoczesny system cyfrowej łączności TETRA będzie wdrożony w kolejnej spółce Grupy Energa w celu zapewnienia niezawodnej łączności.
Pytania? Zadzwoń