Najlepsze źródło informacji w Polsce o branży TETRA !

Slider
Strona główna Konferencje Czy Minister Dmowski zbuduje system TETRA w Polsce?

Czy Minister Dmowski zbuduje system TETRA w Polsce?

Wygląda na to, że to Minister Roman Dmowski przejdzie do historii jako ten, który wybuduje tak potrzebny jednolity system łączności radiowej dla służb w Polsce. Na zakończonej wczoraj w Warszawie w Instytucie Łączności VII konferencji TETRA Forum Dmowski poinformował, że po wielu latach przygotowań do budowy ogólnopolskiej sieci TETRA, MSW wkrótce powinno rozpocząć realizację tego projektu.

Odpowiedni wniosek o rezerwację środków (190 mln zł) w obecnej perspektywie europejskiej został złożony około 2 tygodni temu do MRR. Dmowski zastrzegł jednak, że nie wybrano jeszcze ostatecznego modelu realizacji projektu oraz jego finansowania. Wiadomo, że aby uzyskać dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 85% wartości projektu, jego beneficjentem nie może być firma komercyjna. W tym przypadku chodzi o energetykę. Wcześniejsze pomysły zakładały wspólną budowę sieci dla służb i sektora energetycznego. Eksperci twierdzą, że nie da się połączyć dwóch tak różnych światów w ramach jednej sieci łączności.

Na początku planowane jest wdrożenie projekt pilotażowego w 2-3 województwach, gdzie funkcjonuje system WCPR. W dalszej perspektywie finansowej UE (2014-2020) miałaby być kontynuowana rozbudowa systemu do fazy pełnej, czyli ogólnokrajowej.

Konferencja w Instytucie Łączności zgromadziła około 100 osób z kluczowych służb bezpieczeństwa publicznego, pożarnictwa, instytucji państwowych, sektora energetycznego oraz firm komercyjnych. Konferencje rozpoczął Dyrektor Instytutu Łączności, Wojciech Hałka. Następnie głos zabrał Podsekretarz Stanu w MSW, Minister Roman Dmowski referując obecny stan przygotowań do budowy sieci łączności radiowej. Na chwilę obecną nie ma jeszcze odpowiedzi ani z MRR, ani z Komisji Europejskiej na wniosek MSW w sprawie rezerwacji kwoty 190 mln zł na budowę pilotażowej sieci łączności radiowej. W dalszej części konferencji zaprezentowano referat przedstawicieli PTPiREE (Andrzej Pazda i Mirosław Derengowski) na temat „Systemu łączności dyspozytorskiej dla energetyki”.

Kolejne prezentacje to wystąpienia przedstawicieli Policji oraz Straży Pożarnej, którzy zgodnie stwierdzili, iż powstanie jednolitej sieci łączności TETRA jest konieczne. Obecnie wykorzystywane systemy są przestarzałe i osiągnęły kres swojej żywotności technicznej.

Podczas przerwy kawowej uczestnicy mieli możliwość odwiedzenia stoisk firm Cassidian i Motorola Solutions. Ta pierwsza prezentowała najnowszą stację bazową TETRA TB3 z podwójną częstotliwością (dla użytkowników resortowych oraz komercyjnych) oraz terminale radiowe. Zainteresowanie wzbudził najmniejszy radiotelefon TETRA, TH1n firmy Cassidian. Motorola prezentowała gamę radiotelefonów do których oprogramowanie powstaje w krakowskim Ośrodku Oprogramowania. Po przerwie rozpoczął się kolejny blok tematyczny zarezerwowany dla producentów/dostawców systemów TETRA. Do przedstawienia zalet swoich rozwiązań zaproszono cztery kluczowe firmy tj.: Cassidian, Motorola, Selex i Teltronic. Dość duże zainteresowanie gości wzbudziło Mobilne Laboratorium Badawcze (MLB), prezentowane przed wejściem do budynku konferencyjnego. Poniżej fotogaleria z przebiegu konferencji.

 

Galeria (fot. Mariusz Waruszewski)


Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem
Andrzej Pazda dyrektor PTPiREE wprowadza do tematyki łączności cyfrowej w energetyce, kontynuacja prezentacji Mirosław Derengowski
Jerzy Sipa - Dyrektor Biura Łączności i Informatyki w Komendzie Głównej Policji
podinsp. Jarosław Magiera Biuro Łączności i Informatyki w Komendzie Głównej Policji
Minister Roman Dmowski na stoisku firmy Cassidian
Stoisko firmy Cassidian ze stacją bazową TETRA TB3
Minister Roman Dmowski na stoisku firmy Motorola Solutions, pierwszy z lewej Bartosz Miaśnikiewicz
Radiotelefony TETRA firmy Motorola do których oprogramowanie powstaje w krakowskim Ośrodku Oprogramowania.
Przerwa kawowa była doskonałą okazją do nieformalnych rozmów
Powrót na sale konferencyjną na kolejny blok tematyczny
Dariusz Wiśniewski Dyrektor Działu Cassidian Systems prezentuje Nowe innowacyjne roziwązania w systemie TETRA firmy Cassidian dla użytkowników łączności o znaczeniu krytycznym
Frekwencja dopisała na pierwszym planie Andrzej Pazda-dyrektor PTPiREE Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej