Najlepsze źródło informacji w Polsce o branży TETRA !

Slider

TETRA i sprawa ISI

Specjalnie dla portalu tetraforum.pl powstał interesujący tekst o ISI, czyli interfejsie międzysystemowy w systemie TETRA. Zapraszamy do lektury. Dziękujemy autorom za podesłany materiał.

Podczas opracowywania standardu TETRA, jako jedno z podstawowych założeń przyjęto, że na wzór standardów MPT1327 oraz telefonii komórkowej GSM, TETRA będzie standardem otwartym. W praktyce miało to oznaczać, że wszystkie istotne w tym względzie interfejsy zostaną precyzyjnie zdefiniowane w celu umożliwienia współpracy w ramach jednej sieci urządzeń wielu producentów, zarówno terminali radiowych jak również elementów infrastruktury oraz co jest bardzo ważne – producentów aplikacji.

Do najważniejszych interfejsów w standardzie TETRA należy zaliczyć:

1. ISI (Inter System Interface) – interfejs międzysystemowy pozwalający na połączenie dwóch niezależnych (rozdzielnych, autonomicznych) sieci w jedną spójną sieć

2. NMI (Network Management Interface) – interfejs zarządzania siecią umożliwiający zarządzanie infrastrukturą sieci, w tym siecią złożoną z elementów infrastruktury różnych producentów

3. AI (Air Interface) – interfejs radiowy umożliwiający wykorzystanie terminali radiowych w ramach jednej infrastruktury lub do bezpośredniej łączności między terminalami w trybie bezpośrednim z pominięciem stacji bazowej, tzw. DMO (Direct Mode Operation)

4.PEI (Pheripheral Equipment Interface) – interfejs umożliwiający podłączenie zewnętrznych urządzeń, m.in. w celu wykorzystania sieci TETRA jako medium transmisyjnego

5.LSI (Line Station Interface) – interfejs do przyłączenia stanowisk dyspozytorskich lub innych abonentów liniowych

6.GPN (Gateway to Public Networks) – interfejs do publicznych sieci telefonicznych

W rzeczywistości nie opublikowano do dnia dzisiejszego ostatecznych wersji kilku wyżej wymienionych protokołów interfejsów. Powody takiego stanu rzeczy są dwa. Pierwszym z nich jest ciągły rozwój standardu w zakresie rozszerzania funkcjonalności oraz w dziedzinie przyjętych rozwiązań technologicznych dla poszczególnych zagadnień. Drugim powodem jest pozostawienie, w początkowej fazie prac nad standardem, implementacji wielu niedookreślonych funkcji inwencji producentów. Obecnie skutkuje tym, że komunikacja pomiędzy różnymi elementami sieci jest realizowana dowolnie, a dokumentacja interfejsów jest znana tylko producentom. Poza tym w praktyce producenci nie realizują wszystkich funkcji zdefiniowanych w standardzie, ograniczając się do implementacji funkcji podstawowych z możliwością późniejszego rozszerzenia funkcjonalności poprzez wymianę oprogramowania lub rozbudowę sprzętową. Bardzo szczegółowo został opracowany standard interfejsu radiowego, co znajduje potwierdzenie w testach interoperatybilności terminali z infrastrukturą. Natomiast do zrobienia sporo pozostało w zakresie zestandaryzowania i implementacji protokołu ISI oraz w mniejszym stopniu pozostałych interfejsów. Obecnie obserwowane tendencje branżowe zmierzają ku znacznej poprawie tego stanu rzeczy.

W kontekście trwającego postępowania przetargowego na Ogólnokrajowy Cyfrowy System Łączności Radiowej warto zwrócić na powyższe uwagę, w szczególności na zagwarantowanie przez dostawców ISI, nie jako opcję lecz w pełni funkcjonalny interfejs oraz zapewnienie pełnej kompatybilności ze wszystkimi terminalami dostępnymi na rynku.

Pamiętajmy, że jednym z głównych założeń stawianych przed standardem TETRA było stworzenie jednolitej płaszczyzny komunikacyjnej dla służb bezpieczeństwa i ratownictwa, w celu umożliwienia ich efektywnej współpracy w sytuacjach kryzysowych nie tylko na poziomie krajowym, ale również międzynarodowym. Zestandaryzowane interfejsy przyczyniłyby się nie tylko do urzeczywistnienia idei twórców standardu, ale również do obniżenia kosztów eksploatacji przyszłej sieci, umożliwiłyby bezproblemową rozbudowę i obniżyły jej koszty, urealniły integrację z istniejącymi sieciami konwencjonalnymi oraz planowanymi systemami w technologii DMR (Digital Mobile Radio). Ponadto możliwe stałoby się lepsze i bardziej elastyczne wykorzystanie potencjału technicznego planowanej sieci TETRA poprzez wykorzystanie jej jako medium transmisyjnego dla różnorodnych aplikacji programowych i umożliwienie integracji z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi.

Roman Piątek roman.piatek@teltra.pl

Jarosław Seroczyński jaroslaw.seroczynski@tectra.pl

 

[]
1 Step 1
Dziękujemy za odwiedziny. Zapisz się na nasz Newsletter aby nie przegapić nowości:
Bardzo się cieszymy, bo robimy to właśnie dla Ciebie. Możemy powiadamiać Cię o nowościach na blogu. Żadnego spamu ani lania wody. Tylko najciekawsze artykuły z danego tygodnia.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
- Sponsorowane -

AKTUALNOŚCI

Trzy chińskie miasta wdrażają łączność radiową TETRA Airbusa dla swoich linii metra

Trzy nowe chińskie miasta wdrażają bezpieczną łączność radiową TETRA firmy Airbusa dla swoich linii metra.

Stacja bazowa TETRA Hytera DIB-R5 przeszła próbę ogniową

Stacja bazowa systemu łączności TETRA firmy Hytera o nazwie DIB-R5 przeszła 90-minutową próbę ogniową

Czy PGE nadal będzie chciała inwestować w specjalny system łączności?

Czy nowy prezes PGE Wojciech Dąbrowski po audycie zdecyduje o zaprzestaniu rozwijania specjalnego systemu łączności radiowej dla energetyki LTE450, rozwijanego obecnie przez spółkę córkę PGE Systemy?

AIRBUS: Komunikacja hybrydowa na lotnisku w Dubaju – 3 ważne korzyści

Międzynarodowe lotnisko w Dubaju (DXB) jest najbardziej ruchliwym lotniskiem na świecie pod względem międzynarodowego ruchu pasażerskiego.
Pytania? Zadzwoń