Najlepsze źródło informacji w Polsce o branży TETRA !

Slider
Strona główna Aktualności Najnowsze Ponowne zapytanie poselskie w sprawie budowy systemu łączności dla służb.

Ponowne zapytanie poselskie w sprawie budowy systemu łączności dla służb.

Poniżej załączamy treść zapytania poselskiego w sprawie budowy systemu łączności na potrzeby służb na EURO 2012, autorstwa posła Stanisława Wziątka. Jest to kontynuacja interpelacji poselskiej.

Przypominamy, że dnia 22 lutego, 2010 w/w poseł napisał interpelację w wymienionej sprawie, na która nie dostał kompletnej i wyczerpującej odpowiedzi. Czytaj więcej o sprawie w artykule Interpelacja poselska w sprawie budowy systemu łączności na potrzeby służb. Poniżej pełna treść zapytania oraz odpowiedzi podsekretarza stanu Piotra Kołodziejczyka.

 

Zapytanie nr 7036

do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

W SPRAWIE BUDOWY SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI NA POTRZEBY SŁUŻB ODPOWIEDZIALNYCH ZA ZAPEWNIENIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ORAZ RATOWNICTWA W POLSCE W RAMACH PRZYGOTOWAŃ DO MISTRZOSTW EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ UEFA EURO 2012

Szanowny Panie Marszałku!

Na podstawie art. 191 i 195 Regulaminu Sejmu RP składam zapytanie poselskie dotyczące braków w stanowisku ministra spraw wewnętrznych i administracji, jakie przyjął w odpowiedzi na interpelację nr 14804 w sprawie budowy systemu łączności na potrzeby służb odpowiedzialnych za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa w Polsce w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012.

Szanowny Panie Ministrze!

Jak wskazywałem w powołanej powyżej interpelacji kierowanej bezpośrednio do pana premiera, zbliżające się Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 stawiają przed krajowymi służbami porządkowymi i ratownictwa niezwykle ważne zadania. Wśród nich jest zagwarantowanie maksimum bezpieczeństwa uczestnikom i kibicom tego prestiżowego wydarzenia sportowego. Aby je zapewnić, potrzebny jest m.in. profesjonalny system łączności, który stanowiłby alternatywę wobec istniejących, często niewystarczających systemów opartych o tradycyjne sieci analogowe. MSWiA jako instytucja odpowiedzialna za koordynację systemów łączności służb porządkowych (np. Policja) i ratunkowych (np. straż pożarna) stoi przed gigantycznym zadaniem wdrożenia systemu łączności, który sprostałby wyzwaniom stojącym wobec przygotowań do Euro 2012, ale również lepszego funkcjonowania służb porządku i bezpieczeństwa publicznego.

Z uwagi na liczne problemy wynikające ze stanowiska, jakie zaprezentował minister spraw wewnętrznych i administracji w odpowiedzi na interpelację nr 14804 w sprawie budowy systemu łączności na potrzeby służb odpowiedzialnych za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa w Polsce w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012, składam niniejsze zapytanie poselskie z prośbą o udzielenie odpowiedzi.

Szanowny Panie Ministrze!

W nawiązaniu do odpowiedzi ministra spraw wewnętrznych i administracji z 29 marca udzielonej z upoważnienia prezesa Rady Ministrów stwierdzam, iż nie otrzymałem kompletnej i wyczerpującej odpowiedzi na pytania zadane w interpelacji poselskiej, jaką złożyłem.

Z przykrością muszę też stwierdzić, iż pomimo upływu ponad 2 miesięcy od daty złożenia tej interpelacji sytuacja w zakresie uruchomienia przez MSWiA postępowania przetargowego na wyłonienie wykonawcy dla systemu łączności na potrzeby służb odpowiedzialnych za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa w Polsce jest dalej całkowicie nietransparentna i budzi uzasadnione wątpliwości. Wątpliwości tych nie rozwiewa odpowiedź, jaką otrzymałem w tej sprawie od podsekretarza stanu w MSWiA pana Piotra Kołodziejczyka.

W tej sytuacji uprzejmie proszę o udzielenie konkretnej odpowiedzi na poniższe pytania które wynikają z nieprecyzyjnej odpowiedzi podsekretarza stanu w MSWiA pana Piotra Kołodziejczyka:

1. Czy minister spraw wewnętrznych i administracji zatwierdził standard TETRA jako podstawowy standard dla budowy systemu łączności cyfrowej? Jeśli tak, to kiedy i jakim dokumentem, jeśli nie, to dlaczego i co dalej planuje w zakresie wyboru technologii dla tego systemu? Z przesłanej odpowiedzi wynika bowiem, iż istnieje dokument rekomendujący ten standard, nie ma jednak odpowiedzi, jaka jest w tej sprawie decyzja ministra i czy przygotowywana dokumentacja przetargowa uwzględniać będzie lub uwzględnia tę decyzję.

2. Jaki jest aktualny status umowy na finansowanie tego przedsięwzięcia? Zgodnie z przedstawianym harmonogramem taka umowa pomiędzy MSWiA i MRR powinna być podpisana w pierwszym kwartale. Czy jest podpisana, a jeśli nie, to kiedy ostatecznie będzie podpisana, co jest przyczyną opóźnienia i jakie ono będzie miało konsekwencje dla realizacji projektu?

3. Czy jest zlecone doradcy, o którym pan minister Kołodziejczyk wspomina w swojej odpowiedzi, wykonanie OPZ dla tego przetargu? Jeśli tak, to kiedy te prace zlecono i kiedy nastąpi ich zakończenie oraz kiedy planowane jest ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy systemu? Zgodnie z odpowiedzią pana ministra Kołodziejczyka dokumentacja przetargowa miała być gotowa do końca kwietnia, niestety, na stronach internetowych CPI MSWiA nie ma informacji na ten temat.

4. W jakim modelu będzie realizowana usługa operatorska związana z eksploatacją tego systemu, jak będą określone koszty jego funkcjonowania po udostępnieniu go służbom, czy są przygotowane stosowne rozwiązania i związane z nimi akty prawne

5. Ponieważ zgodnie z odpowiedzią pana ministra Kołodziejczyka koncepcja MSWiA zakłada zbudowanie jednolitego spójnego systemu ogólnokrajowego, komu i w jakim trybie zostanie przekazany ten system do eksploatacji po jego zbudowaniu przez CPI MSWiA?

W związku z powyższym proszę o udzielenie wyjaśnień w powyższym zakresie oraz o udzielenie odpowiedzi na pytania 1, 2, 3, 6 z poprzedniej interpelacji, na które nie otrzymałem wyczerpującej i precyzyjnej odpowiedzi.

Z wyrazami szacunku

Poseł Stanisław Wziątek

Warszawa, dnia 27 maja 2010 r.

///////////////////////////////////////// Odpowiedź /////////////////////////////////////////////////////

Szanowny Panie Marszałku!

W nawiązaniu do pisma z dnia 8 czerwca 2010 r. (sygn. SPS-024-7036/10), przekazującego zapytanie posła na Sejm RP pana Stanisława Wziątka w sprawie budowy systemu łączności na potrzeby służb odpowiedzialnych za zapewnienie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz ratownictwa w Polsce w ramach przygotowań do Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA Euro 2012, uprzejmie przedstawiam następujące informacje.

Opracowany w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji projekt „Koncepcja budowy Ogólnokrajowego Systemu Cyfrowej Łączności Radiowej dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa” obecnie znajduje się na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Wybór rozwiązania radiokomunikacyjnego dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa będzie pochodną zatwierdzonych wymagań postawionych na Ogólnokrajowy Cyfrowy System Łączności Radiowej. Zakłada się realizację postępowania przetargowego w kontekście zachowania neutralności technologicznej.

Dokumentacja przetargowa na zaprojektowanie, budowę i wdrożenie Ogólnokrajowego Cyfrowego Systemu Łączności Radiowej – etap I została opracowana przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA z uwzględnieniem wyników analiz przeprowadzonych przez doradcę strategicznego. Termin ogłoszenia przetargu jest uzależniony od zapewnienia przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego środków na realizację projektu.

Ministerstwo poinformowało o niemożliwości podpisania umowy o dofinansowanie projektu w związku z wyczerpaniem dostępnej alokacji środków w ramach 7 osi priorytetu: Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji w ramach Programu Operacyjnego „Innowacyjna gospodarka” 2007–2013, kwestia powyższa jest dyskutowana z MRR.

Kwestie związane z wyborem modelu operatora są w chwili obecnej przedmiotem szczegółowych analiz. Formuła przekazania systemu do eksploatacji wiąże się w przyjętym modelem operatora. Aktualnie trwają prace nad wypracowaniem optymalnej koncepcji zarządzania systemem.

Odnosząc się do prośby o uzupełnienie odpowiedzi z dnia 29 marca 2010 r.  (sygn. BMP-0713-1919/10/MK) na interpelację nr 14804 w przedmiotowej sprawie, uprzejmie informuję, że:

1. Harmonogram działań jest integralną częścią „Koncepcji budowy Ogólnokrajowego Systemu Cyfrowej Łączności Radiowej dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa”. Ostateczne ramy czasowe programu są uzależnione od terminu przyznania środków na jego realizację. W pierwszym etapie planuje się wybudowanie systemu na potrzeby obsługi Euro 2012 do końca 2011 r.

2. Akty prawne niezbędne dla uruchomienia inwestycji będą opracowane po zakończeniu fazy wypracowywania decyzji strategicznych związanych m.in. z modelem operowania oraz finansowania.

3. MSWiA zakłada budowę jednego w pełni zintegrowanego ogólnokrajowego systemu radiokomunikacyjnego w trzech etapach. Pozyskanie rozwiązań „protezowych” jest sprzeczne z zakładanym scenariuszem działań.

Z poważaniem

Piotr Kołodziejczyk

podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji

dnia 07-07-2010

źródło: http://orka2.sejm.gov.pl

[]
1 Step 1
Dziękujemy za odwiedziny. Zapisz się na nasz Newsletter aby nie przegapić nowości:
Bardzo się cieszymy, bo robimy to właśnie dla Ciebie. Możemy powiadamiać Cię o nowościach na blogu. Żadnego spamu ani lania wody. Tylko najciekawsze artykuły z danego tygodnia.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
- Sponsorowane -

AKTUALNOŚCI

Trzy chińskie miasta wdrażają łączność radiową TETRA Airbusa dla swoich linii metra

Trzy nowe chińskie miasta wdrażają bezpieczną łączność radiową TETRA firmy Airbusa dla swoich linii metra.

Stacja bazowa TETRA Hytera DIB-R5 przeszła próbę ogniową

Stacja bazowa systemu łączności TETRA firmy Hytera o nazwie DIB-R5 przeszła 90-minutową próbę ogniową

Czy PGE nadal będzie chciała inwestować w specjalny system łączności?

Czy nowy prezes PGE Wojciech Dąbrowski po audycie zdecyduje o zaprzestaniu rozwijania specjalnego systemu łączności radiowej dla energetyki LTE450, rozwijanego obecnie przez spółkę córkę PGE Systemy?

AIRBUS: Komunikacja hybrydowa na lotnisku w Dubaju – 3 ważne korzyści

Międzynarodowe lotnisko w Dubaju (DXB) jest najbardziej ruchliwym lotniskiem na świecie pod względem międzynarodowego ruchu pasażerskiego.
Pytania? Zadzwoń