Najlepsze źródło informacji w Polsce o branży TETRA !

Slider
Strona główna Aktualności Najnowsze Policja kupuje ponad 2000 radiotelefonów TETRA

Policja kupuje ponad 2000 radiotelefonów TETRA

Jak można się dowiedzieć z ogłoszonego pod koniec listopada na platformie zakupowej Policji postępowania, Komenda Główna zamierza zaopatrzyć funkcjonariuszy w co najmniej 1539 zestawów radiotelefonów TETRA do 15 marca 2019 roku, z opcją zakupienia dodatkowo kolejnych 1157 zestawów do 30 czerwca 2021. Szczegółowy wykaz rodzajów urządzeń i oczekiwanych funkcjonalności znajduje się w załączniku numer 2 do SIWZ.

Na ogół są to funkcje typowe dla radiotelefonów TETRA, jednak niektóre z nich, zwłaszcza związane z bezpieczeństwem użytkowania, są specyficzne dla zamawiającego. Warto zwrócić uwagę na funkcjonalności dodatkowo premiowane w konkursie ofert, a mianowicie:

 • Aktywny Bluetooth pozwalający na podłączenie zewnętrznego zestawu słuchawkowego – 7 dodatkowych punktów.
 • Aktywne szyfrowanie E2E daje 8 punktów dodatkowych.
 • Aktywna funkcja TMO/DMO Gateway i DMO Repeater – dodatkowe 7 punktów.
 • Panel sterowania kompaktowego radiotelefonu przewoźnego wyposażony we wbudowany głośnik – 3 pkt.
 • Możliwość przemontowania radiotelefonu przewoźnego z wersji rozdzielnej do kompaktowej – 3pkt.
 • Nożny przełącznik nadawanie/odbiór do radiotelefonu biurkowego – 2 pkt.

Podstawowym kryterium jest oczywiście cena z wagą 52%, jednak funkcjonalności dodatkowe mają wagę 30%, tak więc stanowią dość istotny dla policjantów element oceny oferty. Przy czym należy zwrócić uwagę, że „cena oferty brutto” brana pod uwagę przy punktacji, nie jest de facto wartością późniejszej umowy. Jest to wskaźnik porównawczy, będący w istocie stosunkiem najniższej zaoferowanej ceny, do ceny proponowanej w badanej ofercie. Stąd oferta z ceną najniższą otrzyma maksimum 52 punktów, każda kolejna wyższa odpowiednio mniej, co oczywiście skompensować mogą punkty za dodatkowe funkcjonalności i/lub dłuższą gwarancję. Minimalny okres gwarancji wynosi 36 miesięcy (oferty z krótszym okresem będą odrzucane), a za dłuższy okres przyznawane są skokowo (w podanych przedziałach) dodatkowe punkty – maksimum 10 za gwarancję 60 i więcej miesięcy.

Cena za zakup opcjonalny będzie rozpatrywana tą samą metodyką, co cena za zakup gwarantowany, jednak waga tego kryterium jest najmniejsza i wynosi 8%.

Konkretnie Komenda Główna Policji zamierza wyposażyć funkcjonariuszy, ich radiowozy i biura w:

 • 8 kompletów podstawowych radiotelefonów przenośnych, zwanych w policji nasobnymi (oraz kolejne 7 jako opcja).
 • 815 takich nasobnych kompletów wyposażonych w mikrofonogłośnik (oraz 550 w opcji),
 • 164 komplety radiotelefonów kamuflowanych, tym razem słusznie zwanych nasobnymi, chociażby ze względu na wymaganie dotyczące rodzaju anteny i zestawu słuchawkowego. Dodatkowo możliwy zakup opcjonalny 163 kompletów.
 • 96 kompletów radiostacji przewoźnych, możliwych do zainstalowania w radiowozach w wersji kompaktowej (opcja 97 kpl.).
 • 341 kompletów radiostacji przewoźnych, w wersji z jednostką główną rozdzieloną od panelu sterującego (opcja 226 kpl.) – możliwość składania do wersji kompaktowej jest dodatkowo punktowana.
 • 19 kompletów (z opcją kolejnych 19) radiostacji przewoźnych, rozdzielnych i kamuflowanych, wyposażonych w specjalny mikrofon, głośnik, przycisk PTT i antenę, zapewne przeznaczonych do instalacji w radiowozach nieoznakowanych.
 • 96 kompletów (i kolejne 95 w opcji) radiostacji biurkowych z zasilaczami i podtrzymaniem akumulatorowym.

Ponadto zwycięzca przetargu obowiązany jest dostarczyć niezbędne oprogramowanie i licencje do programowania radiotelefonów (chyba że jest ono już w posiadaniu zamawiającego – lista w pkt. 1.6 zał. 2 do SIWZ), oraz przeszkolić w tym zakresie w Warszawie 10 osób personelu specjalistycznego Policji.

Termin składania ofert upływa 27 grudnia 2018 roku, a jednym z warunków udziału w postępowaniu jest wpłacenie wadium w wysokości 100 tys. złotych. Ponadto zamawiający będzie od wybranej w postępowaniu firmy oczekiwał zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% jej wartości.

Źródło i fot: policja.pl Przetarg: http://przetargi.policja.pl/zp/

[]
1 Step 1
Dziękujemy za odwiedziny. Zapisz się na nasz Newsletter aby nie przegapić nowości:
Bardzo się cieszymy, bo robimy to właśnie dla Ciebie. Możemy powiadamiać Cię o nowościach na blogu. Żadnego spamu ani lania wody. Tylko najciekawsze artykuły z danego tygodnia.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
- Sponsorowane -

AKTUALNOŚCI

Nowe urządzenie pokładowe Teltronic RTP-800 TETRA/LTE dla transportu publicznego

Hiszpańska firma Teltronic, jako światowy lider profesjonalnych rozwiązań komunikacji radiowej w transporcie, przedstawiła urządzenie pokładowe nowej generacji RTP-800, które integruje krytyczne usługi łączności głosowej (TETRA) i usługi transmisji danych szerokopasmowych (LTE/Wi-Fi) w jednym urządzeniu.

Airbus modernizuje sieć miejskiego operatora sieci komunalnej w Monachium do TETRA IP

Airbus zmodernizował system łączności radiowej TETRA miejskiego operatora komunalnego do nowoczesnej technologii serwera Airbus TETRA Taira

Andrzej Piotrowski poza PGE Systemy. Czy to oznacza koniec sieci LTE450 dla energetyki?

Andrzej Piotrowski rozstał się z PGE Systemy. Czy to oznacza koniec projektu prywatnej szerokopasmowej sieci LTE450 dla energetyki w Polsce?

Enspirion uruchomił na Bałtyku stację bazową sieci TETRA

Enspirion, spółka-córka Energi powiększa zasięg działania sieci radiowej TETRA o domenę morską – dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo i niezawodność cyfrowej łączności na południowym Bałtyku.
Pytania? Zadzwoń