Najlepsze źródło informacji w Polsce o branży TETRA !

Slider
Strona główna Aktualności Najnowsze W MSWiA utworzono Wydział Radiokomunikacji i Systemów Satelitarnych

W MSWiA utworzono Wydział Radiokomunikacji i Systemów Satelitarnych

W Departamencie Teleinformatyki MSWiA utworzono w maju tego roku Wydział Radiokomunikacji i Systemów Satelitarnych. Do zakresu działania wspomnianego Wydziału należy realizacja zadań związanych z planowaniem i wykorzystaniem systemów radiokomunikacyjnych na potrzeby Ministra, organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi. Mowa jest o systemach łączności m.in. standardu TETRA oraz systemie satelitarnym GALILEO.

Obszar obowiązków nowego wydziału w szczególności obejmuje:

1) koordynacja przygotowywania analizy potrzeb w zakresie radiokomunikacji na potrzeby Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;

2) koordynacja prac prowadzonych nad wykorzystaniem systemu satelitarnego GALILEO w obszarze sygnału PRS dla administracji rządowej oraz współpraca w tym zakresie z instytucjami i organami Unii Europejskiej;
3) gospodarowanie częstotliwościami radiowymi na potrzeby Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także innych organów administracji rządowej w zakresie zarządzania kryzysowego i koordynacji działań ratowniczych;
4) gospodarowanie przydzielonymi zasobami numeracji dla systemów radiokomunikacyjnych na potrzeby Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
5) opracowywanie i aktualizacja jednolitych procedur, zasad i przepisów dotyczących prowadzenia łączności radiowej;
6) opracowywanie rozwiązań służących rozwojowi resortowych sieci radiokomunikacyjnych, a w szczególności:

a) definiowanie wymagań technicznych i funkcjonalnych dla projektów radiokomunikacyjnych,
b) udział w opracowywaniu programów i koncepcji rozwoju systemów radiokomunikacyjnych w administracji rządowej,
c) koordynacja prac, prowadzonych w zakresie projektów radiokomunikacyjnych, realizowanych przez organy i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi i przez niego nadzorowane;
7) koordynacja prac związanych z budową oraz wdrożeniem rozwiązań w zakresie łączności – na potrzeby służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz służb ratownictwa, związane z zarządzaniem kryzysowym i koordynacją działań ratowniczych;
8) współpraca na potrzeby służb bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ratownictwa, z uwzględnieniem współpracy transgranicznej:
a) z podmiotami administracji rządowej i samorządu terytorialnego – w zakresie budowy i wykorzystania zintegrowanych systemów radiokomunikacyjnych,
b) z instytucjami i organami Unii Europejskiej i państw ościennych – w zakresie organizacji i wykorzystania systemów radiokomunikacyjnych, w tym standardu TETRA oraz satelitarnych, w tym systemu GALILEO;

9) określanie warunków i zasad organizacji łączności radiowej na potrzeby Ministra oraz współdziałania organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także innych organów administracji rządowej;
10) uzgadnianie warunków technicznych i organizacyjnych wykorzystania infrastruktury obiektowej i telekomunikacyjnej operatorów telekomunikacyjnych, samorządu terytorialnego, Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także innych organów administracji rządowej, dla lokalizacji stacji radiowych;
11) opracowywanie wytycznych dotyczących organizacji łączności współdziałania w zakresie bezpieczeństwa publicznego, zarządzania kryzysowego i koordynacji działań ratowniczych dla Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych, a także innych organów administracji rządowej;
12) prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad budową i rozwojem systemów radiokomunikacyjnych, w tym standardu TETRA, pozostających w zakresie działania Ministra oraz organów i jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
13) opiniowanie i opracowywanie wniosków koordynacyjnych w zakresie wykorzystywania częstotliwości radiowych w rejonach przygranicznych;
14) koordynowanie działań w zakresie zapewnienia kompatybilności elektromagnetycznej oraz ochrony sieci radiowych przed zakłóceniami elektromagnetycznymi;
15) współpraca z organami administracji rządowej oraz instytucjami i organami Unii Europejskiej i państw ościennych, właściwymi w sprawach wykorzystania częstotliwości radiowych – w celu
zapewnienia zasobów częstotliwości radiowych dla potrzeb Ministra oraz jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych;
16) współpraca z instytucjami i organami Unii Europejskiej oraz państw ościennych w zakresie radiokomunikacji i systemów satelitarnych.

Źródło: bip.mswia.gov.pl

[]
1 Step 1
Dziękujemy za odwiedziny. Zapisz się na nasz Newsletter aby nie przegapić nowości:
Bardzo się cieszymy, bo robimy to właśnie dla Ciebie. Możemy powiadamiać Cię o nowościach na blogu. Żadnego spamu ani lania wody. Tylko najciekawsze artykuły z danego tygodnia.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
- Sponsorowane -

AKTUALNOŚCI

Trzy chińskie miasta wdrażają łączność radiową TETRA Airbusa dla swoich linii metra

Trzy nowe chińskie miasta wdrażają bezpieczną łączność radiową TETRA firmy Airbusa dla swoich linii metra.

Stacja bazowa TETRA Hytera DIB-R5 przeszła próbę ogniową

Stacja bazowa systemu łączności TETRA firmy Hytera o nazwie DIB-R5 przeszła 90-minutową próbę ogniową

Czy PGE nadal będzie chciała inwestować w specjalny system łączności?

Czy nowy prezes PGE Wojciech Dąbrowski po audycie zdecyduje o zaprzestaniu rozwijania specjalnego systemu łączności radiowej dla energetyki LTE450, rozwijanego obecnie przez spółkę córkę PGE Systemy?

AIRBUS: Komunikacja hybrydowa na lotnisku w Dubaju – 3 ważne korzyści

Międzynarodowe lotnisko w Dubaju (DXB) jest najbardziej ruchliwym lotniskiem na świecie pod względem międzynarodowego ruchu pasażerskiego.
Pytania? Zadzwoń