Najlepsze źródło informacji w Polsce o branży TETRA !

Slider
Strona główna Aktualności Najnowsze Porównanie technologii TETRA i CDMA

Porównanie technologii TETRA i CDMA

Zestawienie technologii TETRA i CDMAPoniżej prezentujemy zestawienie technologii TETRA i CDMA w zastosowaniu dla służb bezpieczeństwa publicznego (PPDR – Public Protection and Disaster Relief)

TETRA to otwarty standard cyfrowej radiowej łączności dyspozytorskiej stworzony specjalnie dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa. Standard ten został opracowany przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) i jest stosowany w znakomitej większości europejskich systemów bezpieczeństwa publicznego.

Implementacja komunikacji grupowej PTT (push to talk) w systemach CDMA jest oparta na prawnie zastrzeżonych rozwiązaniach firmowych i dostarczana w oparciu o komercyjne usługi zapewniane w sieciach CDMA.

Niniejszy artykuł porównuje główne cechy oraz funkcje obu tych technologii używanych szczególnie w sytuacjach zagrożenia publicznego oraz katastrof i klęsk żywiołowych.

 

Standardy, rynek, rekomendacje UE oraz interoperacyjność

 

Temat

TETRA

PTT w systemach CDMA

Standard otwarty

Tak – seria ETSI EN300392-x

Nie – zastrzeżony

Konkurencyjność dostawców infrastruktury sieciowej

Tak – co najmniej 8 różnych dostawców

Nie – limitowani dostawcy

Konkurencyjność dostaw terminali

Tak – co najmniej 8 różnych dostawców, konkurencyjność wyrażona na wszystkich obszarach, również na rynkach niszowych. Dostępne są:

  • Terminale ręczne
  • Terminale kamuflowane
  • Terminale z uproszczoną klawiaturą
  • Terminale iskrobezpieczne ATEX (dla środowisk zagrożonych wybuchem)
  • Terminale przewoźne
  • Terminale do zastosowań w helikopterach
  • Terminale motocyklowe
  • Terminale do zastosowań w wozach strażackich

Zobacz: Baza produktów TETRA

Nie – bardzo ograniczona liczba terminali i modeli dla bezpieczeństwa publicznego. Dla przykładu w systemie GoTa (Global Open Trunking Architecture) promowanym pod nazwą SCŁD – System Cyfrowej Łączności Dyspozytorskiej, aktualnie jedyny dostawca to firma ZTE Corporation z Chin.

Rynek docelowy

Specjalnie zaprojektowane dla użytku przez służby bezpieczeństwa publicznego

Zaprojektowane dla publicznego użytku telefonii komórkowej – usługa PTT to dodatkowa funkcja, która początkowo nie była planowana. Ograniczona asymilacja w Chinach, gdzie policja wybrała technologię TETRA dla służb bezpieczeństwa publicznego (np: Olimpiada w Pekinie w 2008 roku, )

Czytaj:

Sieć firmy Cassidian zapewnia bezpieczną łączność dla Igrzysk Azjatyckich w Chinach

TETRA w chińskiej dolinie krzemowej.

EXPO 2010: TETRA po raz kolejny nie zawiodła

Rekomendacje UE SCHENGEN

Tak – w “Katalogu Schengen” widnieje zapis, iż TETRA jest zalecaną technologią:

 

“Sieci będą oparte na standardzie TETRA lub TETRAPOL,

– będą spełniać techniczne, operacyjne i taktyczne wymagania Schengen.

W celu połączenia sąsiadujących sieci w obszarach przygranicznych powinny powstać środki współdziałania. Środki te spełniają co najmniej poniższe kryteria:…”

 

Rekomendacja Schengen odnośnie systemów radiowych dla służb bezpieczeństwa publicznego

Nie – technologie oparte na standardzie GSM lub podobnym nie są zalecane.

Współpraca międzynarodowa

Tak – Otwarty standard używany w większości krajów europejskich.

Nie – zastrzeżony, w Europie nie używany przez służby bezpieczeństwa publicznego w żadnych z krajów. Ograniczone referencje na świecie.

Interoperacyjność – ISI (Inter-System Interface)

Tak – wielu dostawców technologii TETRA potwierdziło współdziałanie w obrębie testów ISI. ISI oznacza możliwość współpracy pomiędzy sieciami TETRA w rożnych krajach – na przykład Polska/Niemcy, Polska/Litwa.

Czytaj:

Niemcy i Szwedzi połączą swoje narodowe sieci TETRA.

Testy łączności transgranicznej

Nie – interoperacyjność nie jest możliwa pomiędzy Polską a Niemcami, lub Polską a Litwą, ponieważ kraje te używają technologii TETRA w obrębie operacji bezpieczeństwa publicznego.

Właściciel częstotliwości

Częstotliwość TETRY przydzielona jest wyłącznie dla Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (właściciel) – całkowicie kontrolowana przez rząd.

Przydzielona częstotliwość CDMA – operator GSM jest właścicielem częstotliwości pasma komercyjnego.

 

 

FUNKCJONALNOŚĆ

Temat

TETRA

PTT w systemach CDMA

Zestaw funkcjonalności

Projektowane i tworzone dla potrzeb użytkowników systemów bezpieczeństwa publicznego od wielu lat – bogaty zakres sprawdzonych funkcjonalności.

Tworzone na podstawie komercyjnych wymagań z ograniczoną ilością opcji PTT i funkcjonalności. Zalecana jest dokładna analiza i ocena systemu, aby sprostać obecnym i przyszłym potrzebom użytkowników, tak, aby służby, od których zależy życie ludzkie były wyposażone w odpowiednie technologie w sytuacjach katastrof i klęsk żywiołowych.

Tryb komunikacji trunkingowej..

Rozwiązanie zapewniające obsługę 5-6 tysięcy użytkowników na małym obszarze. Umożliwia zrealizowanie tysięcy połączeń grupowych trwających zazwyczaj 5 sekund, do setek grup bez utraty żadnej wiadomości.

Tak

 

Sprawdzone podczas wielu wydarzeń wielkiej rangi np.:

1. Olimpiada w Atenach

2. Olimpiada w Pekinie

3. Spotkanie G8 w Szkocji

4. Spotkanie G8 w Warszawie

Tak

 

Brak znanych wydarzeń.

Tryb komunikacji bezpośredniej (komunikacja bezpośrednia między radiotelefonami bez przemiennika sygnału radiowego)

Tak

Tak, ale w połączeniu z technologią analogową o stosunkowo małym zasięgu i przy braku zabezpieczeń poufności transmisji

Radiotelefony z funkcjonalnością bramek dostępowych (gateway) – istotne do poszerzania zasięgu sieci trankingowej na obszary o słabym pokryciu sygnałem radiowym (lub braku pokrycia radiowego)

Tak. W pełni cyfrowe, zapewniające bezpieczną komunikację z dodatkowym szyfrowaniem miedzy nadawcą i odbiorcą (szyfrowanie E2EE).

 

Czytaj: Potęga trybu DMO w TETRZE.

Nie – dla trybu prawdziwej komunikacji bezpośredniej, następuje konieczność łączenia technologii. Szyfrowanie end-to-end nie jest możliwe.

Radiotelefony z funkcją przemiennika sygnału radiowego są istotne, aby zapewnić zwiększenie zasięgu między radiotelefonami pracującymi w trybie komunikacji bezpośredniej.

Tak. W pełni cyfrowe, zapewniające bezpieczną komunikację z dodatkowym szyfrowaniem miedzy nadawcą i odbiorcą (szyfrowanie E2EE).

Nie – konieczność użycia innej technologii.

Zasięg

Dobry, korzystając z urządzeń przenośnych 1.8W lub 3W oraz urządzeń mobilnych 10W – Infrastruktura pokrycia sieci pozostaje znana po zaprojektowaniu.

Gorszy – Niska moc terminali z zasięgiem nadajnika jest zmienną zależną od liczby terminali przypisanych do komórki.

Pojemność wewnątrz komórki

Ustalona i niezależna od zasięgu. Połączenia są przypisane do przedziału czasowego. Ilość przedziałów czasowych jest z góry ustalona dla danego obszaru. Jeden przedział czasowy obsługuje jedno połączenie indywidualne bądź grupowe.

Nie ma gwarancji dla dostępnej pojemności – pojemność CDMA zależy od zasięgu użytkowników; kiedy użytkownicy zbliżają się do granic zasięgu sieci – ogólna pojemność maleje i połączenia będą odrzucane. Ponadto, mają na nią wpływ niekontrolowane zakłócenia sąsiadujących komórek.

Wydajność dla połączeń grupowych

Radiotelefony muszą umożliwiać zaprogramowanie do 2 tysięcy grup wybieranych przez użytkownika.

Bardzo dobra – jedna grupa używa tylko jednego kanału, niezależnie od ilości użytkowników. Połączenie grupowe do 1000 użytkowników korzysta z tej samej pojemności, co do 2 użytkowników.

Słaba – operacje PTT (oparte na standardzie CDMA) zajmują więcej pojemności wraz ze wzrastającą liczbą użytkowników dodawanych do grupy.

Istnieje ograniczenie, co do ilości grup rozmównych (pojedynczych użytkowników na grupę) – tworzy to ograniczenia w zarządzaniu systemem.

Zakłócenia – zakłócenia między połączeniami mają wpływ na zasięg i wydajność komórki

Zakłócenia są stale, zgodne z planem sieci i nie zmieniają się w zależności od przeładowania sieci.

Zakłócenia są zróżnicowane w zależności od przeładowania sieci oraz odległości jednostki od komórki. Zasięg i pojemność ulęgną zmianie i nie można polegać na ich wartości.

Czas nawiązania połączenia

Szybkie – mniej niż 500 ms (typowo 200-300 ms), nawet przy obciążeniu i używając szyfrowania.

Powolne i nieprzewidywalne – plan PTT w sieci CDMA jest powolny, różne czasy nawiązania połączenia dla różnych użytkowników, potencjalnie może tracić fragmenty ważnych połączeń.

Oficjalnie deklarowany około 500 ms, rzeczywisty trudny do określenia.

Możliwości dyspozytora

Ustalone – Wielu dostawców jest w stanie dostarczyć sprawdzone i przetestowane rozwiązania dyspozytorskie.

Nieznane – Ograniczone zastosowanie i możliwości w obszarze bezpieczeństwa publicznego.

 

Konfiguracja i zarządzanie systemem

Tak – Kontrolowany przez użytkownika lub zatwierdzonego operatora

Nieznana – Operatorzy komercyjni i dostawcy sprzętu – Uwagi dla bezpieczeństwa publicznego – Pochodzenie dostaw i możliwości wsparcia technicznego

Jakość usług

 

Znakomita – szybkie zestawianie połączeń, szybka transmisja głosu, brak zakłóceń ze strony innych użytkowników.

Zmienna, zależna od obciążenia sieci, przeładowania będą skutkować problemami w jakości usług oraz pominięciem części połączeń.

Komunikacja powietrze-ziemia

Tak – wymagane niewielkie dodatkowe widmo (300kHz), rozwiązania koordynowane międzynarodowo.

Nie – wymagane dodatkowe widmo 1.25MHz dla oddzielnego zbioru komórek; algorytmy kontroli mocy oraz zakłócenia pomiędzy komórkami mogą powodować dodatkowe problemy.

 

BEZPIECZEŃSTWO

Temat

TETRA

PTT w systemach CDMA

Uwierzytelnienie

Tak. Standard ETSI zaprojektowany do użytku w kluczowych operacjach TETRA

Tak. Standardy publicznej sieci CDMA.

Szyfrowanie połączenia radiowego – niezbędne dla wszystkich użytkowników, aby chronić poufne informacje.

Tak. Standard ETSI, ograniczony algorytm dla użytku bezpieczeństwa publicznego w Europie.

Możliwe. Algorytmy nie są akceptowane dla użytku w Europie – Poziom zabezpieczeń powinien być przejrzany pod względem zarządzania kluczami, itp. – poza kontrolą użytkownika.

Szyfrowanie end-to-end –

niezbędne dla użytkowników wymagających wysokich standardów bezpieczeństwa aby nie dopuścić do przechwycenia komunikacji w sieci.

Tak – Zgodny z wymogami Narodowej Agencji Ochrony (USA) z możliwością wdrożenia własnych algorytmów (jeśli wymagane).

Nie – bezpieczeństwo głosu i danych nie może być zagwarantowane – Możliwość ujawnienia systemu i narażenie na atak.

Zabezpieczenie przed atakiem

Dobre – prywatna sieć, sprawdzone bezpieczeństwo i kontrola.

Słabe – dzielone z innymi użytkownikami, niebezpieczeństwo otwartego dostępu z Internetu oraz brak kontroli użytkownika.

Połączenia alarmowe

Tak – z wykorzystaniem priorytetyzacji i wywłaszczania połączeń po to, aby zawsze obsłużyć połączenia alarmowe.

Ograniczone możliwości priorytetyzacji; nie zadeklarowane możliwości wywłaszczania połączeń.

 

Tryb pracy autonomicznej – fallback

Tak, tryb pracy autonomicznej „fallback” dostępny na poziomie stacji bazowych, aby umożliwić komunikację w sytuacjach uszkodzenia łączy lub problemów z urządzeniami w infrastrukturze systemu. Dodatkowo tryb komunikacji bezpośredniej DMO uzupełnia możliwości komunikacji w tych sytuacjach.

Nie – usługa PTT i serwisy komórkowe opierają się na infrastrukturze centralnej – w przypadku uszkodzenia połączenia bądź infrastruktury, lokalna komunikacja nie występuje. Nie ma możliwości dostępu do trybu komunikacji bezpośredniej DMO jako tryby awaryjnego.

Zasoby

Dobre – kontrola dostępu na poziomie systemu i użytkownika. Personel może być zweryfikowany przez jednostki operacyjno-techniczne (jeśli wymagane).

Umiarkowane – Wiedza specjalistyczna zależy od rodzaju systemu – ograniczona możliwość kontroli personelu i lojalności w firmie komercyjnej.

 

 

WŁASNOŚĆ

Temat

TETRA

PTT w systemach CDMA

Zarządzanie & Kontrola Systemu

Tak – Użytkownik/Rząd decyduje o modelu operacyjnym i narzuca wymagany poziom operacji – wyznaczone zarządzanie i kontrola systemu

Nie – Nieznane zależności dostawcy lub właściciela. W łączonych systemach komercyjnych Rząd posiada niewielką kontrole własności i zarządzania operacjami.

Koszty & Operacje

Znane koszty i jakość usług zależą od zakupionego scenariusza modelowego.

Zmienne – jeśli jest to system komercyjny, długoterminowa struktura kosztów zależy od danego czasu.

Własność sprzętu

Zależy od wybranego modelu zakupu.

Nie – ciągłe opłaty za dzierżawę/serwis z ograniczoną kontrolą długoterminową.

 

Parametry systemów w scenariuszach operacyjnych

 

Scenariusz: incydent z zakłóceniem porządku publicznego na małym obszarze

Na przykład: katastrofa na zatłoczonym stadionie piłkarskim, zagrożenie atakiem bombowym w centrum miasta.

Temat

TETRA

PTT w systemach CDMA

Dostępność sieci

Dobra – prywatna sieć, wbudowana redundancja, zapasowe połączenia w ważnych miejscach.

Zależy od operatora sieci i decyzji dotyczących redundancji, zapasowych połączeń, itp.

Dostępność komunikacji

Dobra – dedykowana prywatna sieć, tylko użytkownicy rządowi, zarządzanie obciążeniem sieci i możliwa wbudowana redundancja

Słaba – jeśli sieć jest publiczna, inni użytkownicy korzystający z tej sieci będą ją przeciążać. Pojemność w sytuacjach kryzysowych może nie być dostępna. Systemy komercyjne są zazwyczaj szacowane, aby spełnić konkretne wymagania.

Priorytety komunikacji

Dobre – schematy priorytetów wbudowane w sieć i połączenie radiowe. Najważniejsi użytkownicy będą łączeni jako pierwsi.

Słabe – przeciążenie użytkowników współdzielących sieć będzie blokować kanały kontrolne, nawet jeśli korzystają ze schematów pierwszeństwa.

Bezpieczeństwo komunikacji

Dobre – z sieci korzystają tylko użytkownicy rządowi, którzy używają schematów bezpieczeństwa zatwierdzonych przez rząd.

Niezabezpieczone – jeśli sieć jest ogólnodostępna to atak na sieć (np. odmowa usługi – DoS) może zostać użyty do zablokowania komunikacji PPDR.

Zasięg w obszarach problematycznych – we wnętrzach, piwnicach

Dobry – może być dynamicznie poszerzany z użyciem przemienników sygnału.

Czytaj:

Potęga trybu DMO w TETRZE.

Ograniczony przez sieć, jako że nie dysponuje mobilnymi przemiennikami sygnału.

Również zasięg CDMA zmniejsza się, jeśli wzrasta zapotrzebowanie na pojemność sieci.

Wydajność

Dobra – pojemność sieci pozostaje taka jak zaplanowano. Specjalistyczne grupy użytkowników mogą korzystać z trybu komunikacji bezpośredniej w celu zmniejszenia przeciążenia sieci.

Ograniczona – pojemność i zasięg sieci są od siebie zależne, przeciążenia od innych, publicznych użytkowników powiększają problem.

Zaufanie użytkowników

TETRA sprawdziła się w takich sytuacjach wielokrotnie, w wielu krajach na całym świecie.

Nieznane są żadne sprawdzone dane lub kluczowe wskaźniki wydajności (KPI – Key Preformance Indicators)

 

Źródło: http://www.tetra-association.com/

 

[]
1 Step 1
Dziękujemy za odwiedziny. Zapisz się na nasz Newsletter aby nie przegapić nowości:
Bardzo się cieszymy, bo robimy to właśnie dla Ciebie. Możemy powiadamiać Cię o nowościach na blogu. Żadnego spamu ani lania wody. Tylko najciekawsze artykuły z danego tygodnia.
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
- Sponsorowane -

AKTUALNOŚCI

Mauritius Metro wdraża sieć TETRA od Sepury

Firma Consort Digital, partner Sepury, wdrożył kompletny system radiokomunikacyjny TETRA na wyspie Mauritius.

Trzy chińskie miasta wdrażają łączność radiową TETRA Airbusa dla swoich linii metra

Trzy nowe chińskie miasta wdrażają bezpieczną łączność radiową TETRA firmy Airbusa dla swoich linii metra.

Stacja bazowa TETRA Hytera DIB-R5 przeszła próbę ogniową

Stacja bazowa systemu łączności TETRA firmy Hytera o nazwie DIB-R5 przeszła 90-minutową próbę ogniową

Czy PGE nadal będzie chciała inwestować w specjalny system łączności?

Czy nowy prezes PGE Wojciech Dąbrowski po audycie zdecyduje o zaprzestaniu rozwijania specjalnego systemu łączności radiowej dla energetyki LTE450, rozwijanego obecnie przez spółkę córkę PGE Systemy?
Pytania? Zadzwoń